Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa

Actelionin yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja mahdollistaa omalta osaltaan kehityksen niin yrityksen sisällä kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Lääkkeisiin ja sairauksien hoitoihin liittyvä tutkimus tuo jatkuvasti uutta tietoa ja nopeasti muuttuva tieto lisää tarvetta asianmukaiselle koulutukselle myös Suomessa. Actelion mahdollistaa lääkäreiden ja vähäisemmässä määrin myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen tukemalla kansainvälisiin kokouksiin ja kongresseihin suuntautuvia koulutusmatkoja, paikallisia ja kansainvälisiä terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tapahtumia sekä järjestämällä koulutuspäiviä ja kursseja yhdessä eri terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tällaisella yhteistyöllä pyritään lisäämään terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja osaamista, ja mahdollistamaan siten terveydenhuollon korkea taso myös jatkossa.

Tarjoamalla terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi matkan kansainväliseen kongressiin, lääketeollisuus helpottaa myös etenkin julkisen sektorin lääkäreiden työnantajia, joiden on varojen puutteessa usein vaikea järjestää työntekijöille kaikkea tarvittavaa täydennyskoulutusta.

Eräs yhteistyön muoto on myös terveydenhuollon ammattilaisten toimiminen koulutustapahtumien luennoitsijoina, puheenjohtajina tai kokousten tieteellisinä asiantuntijoina.  Tehdystä työsuorituksesta maksetaan alan yleistä tasoa noudattava korvaus.

Yhteistyölle ja terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksettaville taloudellisille etuuksille on tiukat reunaehdot, jotka muodostuvat paitsi laista, myös lääketeollisuuden omista eettisistä ohjeista ja käytännöistä. Tiukkoja kriteerejä sovelletaan niin matkustukseen, majoitukseen kuin palkkioihinkin; matka-aikataulujen tulee olla tieteellisen ohjelman mukaiset ja työsuorituksista tehdään tarkat sopimukset etukäteen. Actelionille on tärkeää toimia eettisesti, kunnioittavasti ja avoimesti, ja julkistamme Efpian vuonna 2013 käyttöön ottaman uuden toimintamallin mukaisesti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille antamamme taloudelliset etuudet.  Raportin yhteydessä julkistetaan muistio, josta voi lukea tarkemmin sen koostamisessa käytetyistä menetelmistä.

Lisää tietoa taloudellisten etuuksien julkistamisesta ja lääketeollisuuden eettisistä ohjeista:

VUOSITTAINEN JULKISTUSRAPORTTI

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB filial Finland on sitoutunut noudattamaan lääketeollisuuden eettisiä ohjeita ja niiden mukaisesti julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Raportti koostetaan vuosittain ja koskee edeltävän kalenterivuoden aikana maksettuja taloudellisia etuuksia. Raportin koostamisessa ja tietojen julkistamisessa käytetyt menetelmät kuvataan alla olevassa muistiossa.

Actelion Pharmaceutical Sverige AB Filial Finland


c/o Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie 2

02130 Espoo

FINLAND

The Finnish website is under construction. Please visit www.actelion.com for more information